Firma DEXPOL zapewnia klientom wysoki poziom produkowanych wyrobów. Posiada wdrożoną i ciągle doskonaloną Zakładową Kontrolę Produkcji szyb zespolonych, hartowanych, warstwowych i bezpiecznych warstwowych, opartą o europejską normę ISO 9001. Certyfikacja ZKP została przeprowadzona przez notyfikowaną jednostkę – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Wysoka jakość i bezpieczeństwo produkowanych wyrobów jest dla firmy PPH DEXPOL podstawowym celem umożliwiającym jej rozwój
oraz utrzymanie się na wymagającym rynku, jak również pozyskiwanie nowych klientów.

Za jakość produkowanych wyrobów odpowiedzialni są wszyscy pracownicy zakładu. Zainteresowanie całej załogi prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością wpływa na zwiększenie odpowiedzialności, każdy w swoim zakresie, za wykonywane zadania.

Zestawienie certyfikatów:

Zestawienie świadectw badań:

Homologacje EKG 43: